Prywatność danych w pojazdach autonomicznych

Łukasz Bonczol
12.06.2023

I. Wprowadzenie: Co to jest zbiór danych ADAS?

Zbiór danych zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS) to zbiór danych wykorzystywanych w systemach jazdy autonomicznej w celu pomocy w wykrywaniu i podejmowaniu decyzji.

Istota zbioru danych zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS) przypomina naukę jazdy nowicjusza. Będąc mentorem młodego kierowcy, prowadzisz go przez różnorodne scenariusze, od poruszania się po tętniących życiem ulicach miasta po jazdę w spokojnej wiejskiej drodze. Uczą się interpretować i reagować na różne sytuacje oraz podejmować decyzje na podstawie tych doświadczeń. Rola zbioru danych ADAS odzwierciedla ten proces. To obszerne kompendium rzeczywistych sytuacji na drodze, zarejestrowanych przy użyciu zaawansowanych czujników, takich jak kamery, LiDAR i RADAR. Te krytyczne dane stanowią podstawę systemu ADAS, instruując go, jak rozumieć i odpowiednio reagować na różne warunki jazdy.

Zbiór danych ADAS jest integralną częścią przyszłości autonomicznej jazdy, stanowiąc serce systemu kształtującego bezpieczną i wydajną nawigację. Architektura ADAS obejmuje skrupulatną integrację danych wejściowych z czujników, inteligentne przetwarzanie danych i strategiczną koordynację reakcji.

Wyobraź sobie złożoność i bogactwo punktów danych zebranych z różnych czujników, takich jak LiDAR, RADAR, kamery i GNSS. Ten ogromny strumień danych jest przetwarzany w czasie rzeczywistym przez zaawansowane algorytmy, dzięki czemu podejmowane są szybkie, ale świadome decyzje, porównywalne do podejmowania decyzji przez człowieka w ułamku sekundy. W każdym unikalnym scenariuszu drogowym ADAS kontynuuje naukę i ewolucję, demonstrując w ten sposób moc zebranych zbiorów danych śledzenia.

Postęp w zakresie ADAS oznacza także plan działania prowadzący do całkowitej autonomii pojazdów. W miarę jak przechodzimy z poziomu automatyzacji 0 na poziom 5, rola kierowcy stopniowo maleje, przekazując większą kontrolę nad samym pojazdem. Chociaż nie osiągnięto jeszcze pełnej autonomii (poziom 5), szybki postęp w technologii ADAS sugeruje, że przyszłość, w której pojazd będzie miał większą autonomię, nie jest zbyt odległa.

Zasadniczo zbiór danych ADAS stanowi sedno systemu mającego na celu zrewolucjonizowanie bezpieczeństwa drogowego. Ucieleśnia wspólny wysiłek zaawansowanej technologii i ludzkiej kreatywności w celu poprawy bezpieczeństwa drogowego i wrażeń z jazdy. Kiedy obserwujemy wzrost liczby pojazdów wyposażonych w ADAS na drogach, staje się jasne, że nie doświadczamy jedynie zmiany technologicznej; uczestniczymy w globalnym ruchu na rzecz bezpieczniejszych i bardziej zaawansowanych wrażeń z jazdy.

Zrozumienie zbioru danych ADAS jest kluczem do podróży w kierunku jazdy autonomicznej. W dalszych rozdziałach zagłębimy się w specyfikę technologii czujników, metody interpretacji danych i różne poziomy automatyzacji ADAS. Eksploracja ta zapewni cenny wgląd w przyszłość pojazdów autonomicznych, pogłębiając naszą wiedzę na temat ADAS.

II. Zrozumienie znaczenia zgodności z RODO dla zbiorów danych ADAS w pojazdach autonomicznych

Poruszanie się po zawiłościach zgodności z RODO w dziedzinie zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (ADAS) nie jest łatwym zadaniem. W miarę rozprzestrzeniania się tych technologii i upowszechniania się pojazdów półautonomicznych ilość gromadzonych danych gwałtownie rośnie. Ten wzrost gromadzenia danych nieuchronnie powoduje obawy dotyczące prywatności. Na przykład twarze i tablice rejestracyjne, często uchwycone na zdjęciach i filmach ADAS, wchodzą w zakres definicji danych osobowych zgodnie z art. 4 RODO.

Przyjęta perspektywa prawna zakłada, że podmioty prywatne, takie jak firmy motoryzacyjne, mogą przetwarzać dane osobowe tylko wtedy, gdy nie ma rozsądnej alternatywy. W większości scenariuszy związanych z badaniami i rozwojem rozpoznawanie konkretnych osób lub pojazdów nie jest konieczne. Dlatego w przypadku braku innej możliwości należy zastosować minimalizację danych poprzez anonimizację (nasze poprzednie artykuły pt:. "Czym jest prawo do bycia zapomnianym w RODO?" i "Czym jest anonimizacja danych?" zawierają kompleksowy przegląd tych aspektów RODO). Takie podejście nie tylko pomaga uniknąć potencjalnych problemów prawnych, ale także minimalizuje ryzyko kar, reakcji opinii publicznej i erozji zaufania klientów, które mogą wystąpić, jeśli dane osobowe są przetwarzane bez ważnego powodu lub wykonalnej alternatywy w postaci anonimizacji.

Ponadto, jeśli firma motoryzacyjna planuje przechowywanie lub udostępnianie danych na potrzeby przyszłych projektów lub firmom zewnętrznym, należy wziąć pod uwagę podobne względy. Znaczenia anonimizacji nie da się przecenić – tak naprawdę proces całkowitej i nieodwracalnej anonimizacji może sprawić, że stosowanie przepisów RODO stanie się nieistotne.

Nawet w przypadku uniwersytetów i ośrodków badawczych, pomimo niektórych przepisów RODO przyznających pewną swobodę w zakresie przetwarzania danych w interesie publicznym, badaniach naukowych lub celach statystycznych, takie przywileje stają się dyskusyjne, jeśli możliwa jest pełna anonimizacja. Ponadto podkreśla ogromne znaczenie i korzyści wynikające z dokładnej i nieodwracalnej anonimizacji w wypełnianiu obowiązków wynikających z RODO i zachowaniu prywatności danych.

III. W jaki sposób samochody autonomiczne zbierają dane?

Dane są siłą napędową pojazdów autonomicznych. Gromadzenie danych odbywa się przede wszystkim za pomocą różnych czujników, w które wyposażony jest pojazd.

Odsłaniając warstwy technologii ADAS, odkrywamy wielopłaszczyznową siatkę czujników pracujących nieprzerwanie. Te systemy sensoryczne, podobnie jak zmysły ludzkie, nieustannie gromadzą dane, dostarczając informacji niezbędnych do zaawansowanych funkcjonalności ADAS. Adaptacyjny tempomat, ostrzeżenia o ruchu drogowym, opuszczenie i centrowanie pasa ruchu oraz unikanie kolizji to tylko niektóre z funkcji, które umożliwiają te dane.

Kluczowe elementy sensoryczne składające się na ten solidny system obejmują:

 • RADAR (wykrywanie i określanie odległości radiowej): czujnik ten odgrywa zasadniczą rolę w zapobieganiu kolizjom i identyfikacji pieszych i rowerzystów. Uzupełnia systemy wizyjne oparte na kamerach, umożliwiając wykrywanie obiektów z odległości do 300 metrów.
 • LiDAR (wykrywanie i określanie zasięgu światła): czujnik ten, będący pochodną RADARU, wykorzystuje lasery do wykrywania obiektów w czasie rzeczywistym i mapowania odległości. Wysokiej jakości czujniki są wyposażone w aż 128 laserów, aby tworzyć bardzo dokładne chmury punktów 3D.
 • V2X (Vehicle to Everything): Ta funkcja zapewnia płynną komunikację między pojazdem a dowolnym podmiotem, który może na niego wpływać lub na który może mieć on wpływ. Obejmuje to infrastrukturę, sieci, inne pojazdy, pieszych i urządzenia.
 • GNSS (Globalny System Nawigacji Satelitarnej): Ten zaawansowany system nawigacji zapewnia dokładność na poziomie centymetrów, niezbędną do osiągnięcia prawdziwej autonomii.
 • Kamera: Wiele kamer współpracuje ze sobą, aby zapewnić kompleksowy obraz otoczenia. Odgrywają istotną rolę w rozpoznawaniu znaków drogowych, czytaniu oznaczeń drogowych i rozpoznawaniu przeszkód.

Dane zebrane przez te czujniki przechodzą przez skomplikowany proces wzbogacania danych, który można podzielić na kilka etapów:

 1. Gromadzenie danych: wstępne przechwytywanie danych z różnych czujników, takich jak RADAR, LiDAR, kamery, GPS/GNSS i SONAR.
 2. Przygotowanie danych: Na tym etapie zebrane dane są przeglądane i oznaczane oraz dodawane są metadane. Ten proces wzbogacania przygotowuje dane do kolejnych etapów.
 3. Tworzenie zestawu testów: obejmuje budowę modeli, scenariuszy, symulacji i przewidywanych reakcji.
 4. Walidacja: zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie są testowane przy użyciu zestawów testów utworzonych w poprzednim kroku.
 5. Analiza: Po zakończeniu testów sprawdzane są wyniki, zarządzane są testy i tworzone są raporty dokumentujące ustalenia.
 6. Archiwizacja: Ten etap polega na długotrwałym przechowywaniu danych, co pozwala na ich późniejsze wykorzystanie i w razie potrzeby szybkie przywrócenie.
 7. Zastosowanie: Na koniec wzbogacone dane są wykorzystywane do projektowania i rozwoju, uczenia algorytmów ADAS oraz tworzenia modułów.

Gromadzone dane często zawierają jednak dane osobowe. Na przykład dane wizualne gromadzone przez kamery mogą obejmować obrazy twarzy i tablic rejestracyjnych. Dlatego należy podjąć środki takie jak zamazywanie twarzy, zamazywanie tablic rejestracyjnych i zamazywanie tablic samochodowych, aby zapewnić anonimizację danych i zgodność z RODO.

Należy pamiętać, że wszystkie gromadzone dane powinny być zgodne z zasadami RODO, jak omówiono w naszym poście na blogu dotyczącym prywatności już w fazie projektowania i ustawień domyślnych. Zasada ta wymaga uwzględnienia środków ochrony danych w projektowaniu systemów gromadzenia danych.

IV. Kluczowe wyzwania w zapewnieniu zgodności z RODO w zbiorach danych ADAS dla danych autobusów pojazdów

Włączenie zgodności z RODO do zbiorów danych ADAS wiąże się z wyzwaniami. Zacznijmy od tego, że ilość i złożoność danych gromadzonych przez pojazdy autonomiczne jest ogromna, co utrudnia skuteczne monitorowanie i zarządzanie nimi. Dzięki różnym sygnałom wejściowym z czujników, w tym kamerom, LiDAR, RADAR i GNSS, istnieje mnóstwo punktów danych, które potencjalnie zawierają informacje umożliwiające identyfikację osoby.

Dane umożliwiające identyfikację użytkownika mogą obejmować rysy twarzy, tablice rejestracyjne, a nawet lokalizację geograficzną poszczególnych osób – wszystko to jest rejestrowane przez czujniki pojazdu autonomicznego. Dlatego zgodność z RODO staje się poważnym wyzwaniem, gdy trzeba stale zamazywać twarze i tablice rejestracyjne, anonimizować dane i zabezpieczać je przed potencjalnymi naruszeniami.

Co więcej, wielonarodowy charakter firm motoryzacyjnych dodatkowo komplikuje stosowanie RODO. Rozporządzenie jest prawem UE, ale wiele firm działa globalnie. Zapewnienie zgodności pojazdów autonomicznych z RODO w różnych jurysdykcjach może być nie lada zadaniem. Wpływ RODO na zbiory danych ADAS jest znaczny, a zrozumienie przepisów RODO dotyczących samochodów autonomicznych ma ogromne znaczenie dla każdej firmy w branży.

V. Jakie są problemy z prywatnością w samochodach autonomicznych?

Era pojazdów autonomicznych wiąże się z poważnymi problemami związanymi z prywatnością. Nieodłączny charakter tych pojazdów polegający na ciągłej łączności oraz zbiory danych gromadzonych przez zaawansowane systemy wspomagania kierowcy (ADAS) podkreślają kilka wyzwań związanych z prywatnością.

Zbiory danych ADAS stanowią skarbnicę danych osobowych, która obejmuje między innymi obrazy twarzy, tablice rejestracyjne i bardzo wrażliwe dane o lokalizacji. Potencjał niewłaściwego wykorzystania tych informacji jest ogromny, zwłaszcza jeśli przypadkowo dostaną się one w pozbawione skrupułów ręce. Chociaż wdrożono zabezpieczenia takie jak zamazanie twarzy i tablic rejestracyjnych, ryzyko dla prywatności jest niezatapialne, biorąc pod uwagę szczegółowy charakter gromadzonych danych.

Naruszenia danych stanowią kolejne istotne zagrożenie. Jeśli hakerzy naruszą bezpieczeństwo pojazdów autonomicznych, mogą wykorzystać znajdujące się w nich dane osobowe lub manipulować systemami pojazdu, co może prowadzić do niebezpiecznych konsekwencji. W rezultacie bezpieczeństwo danych w samochodach autonomicznych ma ogromne znaczenie i wymaga rygorystycznych zabezpieczeń.

Jednakże zajęcie się kwestiami prywatności w pojazdach autonomicznych wymaga dokładnego zrozumienia Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), szczególnie w przypadku przetwarzania danych osobowych. Zgoda stanowi zazwyczaj podstawę prawną przetwarzania danych osobowych, a w przypadku danych wrażliwych stanowi wyjątek od ogólnego zakazu (art. 7, art. 9 RODO).

Kwestię tę podkreślała Maria Cristina Gaeta, stypendystka Uniwersytetu Suor Orsola Benincasa w Neapolu [patrz: Gaeta M.C. (2017), Zagadnienie ochrony danych w Internecie Rzeczy ze szczególnym uwzględnieniem samochodów autonomicznych, DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA. s. 1-20, ISSN: 2239-7442].

Zgoda stwarza jednak wyjątkowe wyzwania w kontekście pojazdów autonomicznych. Na przykład w sytuacji awaryjnej na niższych poziomach automatyzacji (poziom 3) ciągłe proszenie o zgodę może zagrozić bezpieczeństwu. W scenariuszach obejmujących komunikację pojazd-infrastruktura (V2I) i pojazd-pojazd (V2V) konieczna jest natychmiastowa wymiana danych, nie pozostawiająca miejsca na uzyskanie zgody użytkownika.

Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że pojazdy autonomiczne zbierają dane nie tylko o kierowcy, ale także o pasażerach i ewentualnie osobach znajdujących się poza pojazdem. Tradycyjne modele zgody nie uwzględniają takich przypadków, wskazując na bezwzględną konieczność przetwarzania danych osobowych w tym kontekście.

Złożoność ta wymaga szerokiego stosowania przepisów o ochronie danych w odniesieniu do samochodów wysoce zautomatyzowanych. Wzywa do wprowadzenia przepisów sektorowych dotyczących pojazdów autonomicznych, aby skutecznie podążać ścieżką pełnej automatyzacji.

Zgodnie z RODO wyraźna zgoda jest jedną z podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, z konkretnymi wyjątkami w przypadku kategorii danych osobowych, profilowania oraz przekazywania danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych (motyw 32, art. 9, art. 22, art. 49 ust. 1 lit. a, RODO).

Motyw 32 RODO uznaje za zgodne z prawem każdą wyraźną, pozytywną czynność wskazującą na zgodę użytkownika na przetwarzanie danych osobowych, taką jak zgoda online. Istnieją jednak pewne działania ściślej powiązane z dorozumianą zgodą, zwłaszcza w formie elektronicznej, które nie mieszczą się ściśle w definicji „aktu pozytywnego”. Ponadto w konkretnych scenariuszach, jak podkreślono we wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie prywatności i łączności elektronicznej, zgoda nie jest wymagana, co podkreśla złożoność sprawy.

Podsumowując, kwestie prywatności mają ogromne znaczenie w dziedzinie samochodów autonomicznych i wymagają uważnej kontroli i stosowania przepisów takich jak RODO. Aby zapewnić bezpieczną, wydajną i etyczną eksploatację tych pojazdów, należy stawić czoła wyzwaniom związanym z prywatnością za pomocą solidnych i dostosowanych do sektora ram prawnych.

(Źródło: Gaeta, M.C. (2017). Zagadnienie ochrony danych w Internecie Rzeczy ze szczególnym uwzględnieniem samochodów autonomicznych. DIRITTO MERCATO TECNOLOGIA, s. 1-20, ISSN: 2239-7442.)

VI. Strategie utrzymania zgodności z RODO w zbiorach danych ADAS na potrzeby jazdy autonomicznej

Pomimo wyzwań można przyjąć kilka strategii w celu utrzymania zgodności z RODO w zbiorach danych ADAS. Prywatność powinna znajdować się w centrum działań związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem danych. Jest to część szerszej zasady znanej jako „Prywatność już w fazie projektowania i domyślna”, którą omówiliśmy w osobnym poście na blogu.

Jedną z najważniejszych strategii jest minimalizacja gromadzenia danych. Zbieraj tylko to, co jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania ADAS. Ponadto solidne techniki anonimizacji, takie jak zamazywanie twarzy, zamazywanie tablic rejestracyjnych samochodu i inne metody maskowania danych, mogą pomóc w ochronie danych osobowych.

Regularne audyty i kontrole zgodności mają kluczowe znaczenie dla ciągłego utrzymania zgodności z RODO. Pomocne może być również systematyczne podejście do prowadzenia rejestrów, jak omówiono w naszym wpisie na blogu dotyczącym Rejestru czynności przetwarzania.

Wdrożenie tych strategii może znacznie poprawić zgodność z RODO i pomóc uniknąć surowych kar związanych z nieprzestrzeganiem RODO.

VII. Jak sprawdzić, czy zebrany zbiór danych śledzących jest zgodny z RODO?

Ustalenie, czy firma motoryzacyjna przestrzega przepisów RODO, może być złożonym zadaniem ze względu na charakter ADAS i jego rozległy zbiór danych. Jednakże kilka wskaźników może pomóc w ocenie stanu ich zgodności. Pierwszym miejscem, na które należy zwrócić uwagę, jest ich polityka prywatności. RODO wymaga od firm przejrzystości w zakresie gromadzenia, przetwarzania i przechowywania danych. Kompleksowa i jasna polityka prywatności zwykle sugeruje zobowiązanie do przestrzegania RODO.

Następnie przyjrzyj się infrastrukturze ochrony danych firmy. Solidne procesy anonimizacji, takie jak zamazywanie twarzy, zamazywanie tablic rejestracyjnych i ogólna anonimizacja danych, to dobre znaki. Sprawdź także, czy mają system reagowania na żądania danych i naruszenia, co jest istotną częścią zgodności z RODO.

Rola inspektora ochrony danych (DPO) jest kluczowa w utrzymaniu zgodności z RODO w przypadku systemów wspomagania kierowcy. Wyznaczony DPO sugeruje, że firma dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia zgodności z RODO.

Wreszcie dowód jest w budyniu. Jeśli firma ma historię naruszeń RODO lub naruszeń danych, jest to czerwona flaga.


VIII. Jak długo można przechowywać dane ADAS z zestawu czujników zgodnie z RODO?

Zasady RODO dotyczące przechowywania danych są jasne – dane osobowe należy przechowywać wyłącznie tak długo, jak jest to konieczne do celu, w jakim zostały zebrane. Jednakże zdefiniowanie słowa „konieczne” w kontekście zbiorów danych ADAS może stanowić wyzwanie.

Ciągła eksploatacja pojazdów autonomicznych oraz zapotrzebowanie na dane w celu poprawy ich wydajności i bezpieczeństwa mogą uzasadniać długotrwałe przechowywanie danych. Firmy muszą jednak zrównoważyć to z przepisami RODO i prawami osób fizycznych do prywatności.

Dobrym przewodnikiem jest tutaj zasada minimalizacji danych, o której pisaliśmy w naszym poście na blogu na temat anonimizacji danych. Zaleca zbieranie tylko tych danych, które są niezbędne, wykorzystywanie ich wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem i przechowywanie ich tylko tak długo, jak jest to konieczne.

IX. Wyzwania etyczne dla zbiorów danych AI i ADAS

Chociaż RODO zapewnia ramy prawne dotyczące obsługi zbiorów danych ADAS, względy etyczne również odgrywają znaczącą rolę. Pojazdy autonomiczne napędzane sztuczną inteligencją stwarzają wyjątkowe wyzwania etyczne, z którymi społeczeństwo musi się zmierzyć.

Podstawową obawą jest prywatność. Pomimo wszelkich starań, aby zamazać twarze i anonimizować dane, ciągłe gromadzenie danych przez pojazdy autonomiczne stwarza poważne problemy związane z prywatnością.

Kolejne pytanie etyczne dotyczy podejmowania decyzji w sytuacjach zagrażających życiu. Jak w razie potencjalnego wypadku powinien zareagować pojazd autonomiczny? Sposób, w jaki zareaguje, będzie podyktowany sztuczną inteligencją, która z kolei jest szkolona przy użyciu zbiorów danych ADAS. Rodzi to dalsze pytania dotyczące sposobu tworzenia, przetwarzania i wykorzystywania takich zbiorów danych.

Jak wskazano w niedawnym artykule na temat Tooploox, niektóre z kluczowych kwestii etycznych dotyczących zbiorów danych ADAS obejmują:

 • Pierwszą kwestią jest problem związku przyczynowo-skutkowego w zbiorach danych ADAS. Systemy te często podejmują decyzje w oparciu o wzorce znalezione w danych. Czasami jednak mogą pomylić korelację z przyczynowością. Na przykład, jeśli system ADAS jest szkolony głównie na danych zebranych w ciągu dnia, w nocy może nie działać tak skutecznie. Może to prowadzić do potencjalnie niebezpiecznych skutków.
 • Kolejna obawa etyczna wynika z nieodłącznej nieludzkości sztucznych sieci neuronowych. Pomimo swojego wyrafinowania, systemom tym brakuje ludzkiej intuicji i świadomości kontekstu. Może to prowadzić do nieprzewidywalnych reakcji na wyjątkowe lub nieprzewidziane warunki drogowe. Problem „czarnej skrzynki” – niemożność pełnego zrozumienia, w jaki sposób model uczenia maszynowego podejmuje decyzje – również przyczynia się do tego wyzwania.
 • Stronniczość to kolejna kluczowa kwestia etyczna, ponieważ może wniknąć do zbiorów danych w subtelny sposób. Na przykład, jeśli zbiór danych ADAS składa się głównie z danych z autostrad, system może nie być tak skuteczny na drogach wiejskich. Może to prowadzić do niezamierzonej stronniczości i mieć wpływ na bezpieczeństwo i niezawodność pojazdów autonomicznych.
 • Tworzenie dużych, różnorodnych i zgodnych z prawem zbiorów danych ADAS jest również obarczone trudnościami etycznymi. RODO, które ogranicza wykorzystanie danych osobowych lub wrażliwych, może ograniczyć rodzaje danych, które mogą być zawarte w tych zbiorach danych. Może to mieć wpływ na zdolność systemu do uczenia się i dostosowywania się do szerokiego zakresu warunków i sytuacji.
 • Brak równowagi w reprezentacji płci i demografii w zbiorach danych ADAS może również prowadzić do stronniczości. Na przykład, jeśli większość danych pochodzi od kierowców płci męskiej, system może nie w pełni rozumieć lub nie przewidywać zachowań kierowców kobiet.
 • Kolejnym ważnym problemem jest kwestia dokładnego przedstawienia rzeczywistości w zbiorach danych ADAS. W idealnym przypadku te zbiory danych powinny odzwierciedlać szeroki zakres warunków jazdy, typów dróg i zachowań kierowców. Jednakże łatwo dostępne dane mogą nie zapewniać pełnego obrazu rzeczywistych scenariuszy, co może ograniczać skuteczność systemów ADAS.
 • Aby stawić czoła tym wyzwaniom etycznym, wprowadzono kilka polityk etycznych i inicjatyw w zakresie zarządzania sztuczną inteligencją. Mają one na celu wyznaczanie kierunków etycznego rozwoju technologii sztucznej inteligencji, w tym ADAS. Pomimo tych zawiłości jedno jest jasne: potrzeba odpowiedzialnego tworzenia i wykorzystywania zbiorów danych ADAS jest sprawą najwyższej wagi. Tylko uważnie podejmując te wyzwania etyczne, możemy w pełni wykorzystać potencjał technologii ADAS, zapewniając, że są one bezpieczne, uczciwe i skuteczne dla wszystkich użytkowników dróg.

IX. Wniosek

Gdy poruszamy się po tych etycznych wodach, niezwykle ważne jest, aby programiści i organy regulacyjne zaangażowały się w ciągły dialog, aby zapewnić, że technologie ADAS spełniają nie tylko wymogi prawne, ale także etyczne. Równowaga postępu technologicznego z prywatnością i etyką będzie kluczem w naszej podróży w stronę przyszłości wypełnionej pojazdami autonomicznymi.

Zapewnienie zgodności z RODO w zbiorach danych ADAS dla pojazdów autonomicznych jest procesem wieloaspektowym i złożonym. Jednak przy dogłębnym zrozumieniu zasad RODO i przy zastosowaniu odpowiednich strategii jest to możliwe. Wyzwania dotyczące prywatności w pojazdach autonomicznych z pewnością nie są nie do pokonania.

Z prawnego punktu widzenia najbardziej ostrożnym i skutecznym podejściem do zapewnienia zgodności z RODO w zbiorach danych ADAS jest całkowite usunięcie z nich danych osobowych. Proces ten, często nazywany „oczyszczaniem danych”, polega na systematycznym usuwaniu lub anonimizowaniu danych, które mogą potencjalnie naruszać przepisy dotyczące prywatności.

Aby pomóc w tym przedsięwzięciu, dostępne są specjalistyczne rozwiązania programowe, które mogą zautomatyzować proces oczyszczania danych na skalę przemysłową. Jednym z takich rozwiązań jest Gallio PRO, oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji, które można uruchomić na serwerze lub komputerze stacjonarnym. Wyraźną zaletą tego rozwiązania jest możliwość działania całkowicie lokalnie. Stanowi to wyraźny kontrast w stosunku do alternatyw opartych na chmurze, ponieważ rozwiązania lokalne z natury zapewniają większą pewność, że działania związane z przetwarzaniem danych są zgodne z rygorystycznymi wymogami RODO.


Zastrzeżenie prawne: Informacje zawarte w tym artykule służą wyłącznie celom informacyjnym i nie stanowią porady prawnej. Nie jesteśmy prawnikami wykonującymi zawód i jako taki ten artykuł nie powinien zastępować profesjonalnej porady prawnej. W każdym konkretnym przypadku zdecydowanie zalecamy konsultację z wykwalifikowanym prawnikiem, aby rozwiązać Twoje unikalne wątpliwości prawne i zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami.