Czym jest anonimizacja danych?

Łukasz Bonczol
1.09.2022
Zgodnie z przepisami RODO, każda firma jest obecnie zobowiązana do ochrony danych osobowych - zarówno swoich pracowników, jak i klientów. Jednym ze sposobów ochrony danych osobowych jest anonimizacja danych. Na czym dokładnie polega ta procedura i jakie metody obejmuje?

Czym jest anonimizacja danych i jakie są jej cele?

Anonimizacja danych to proces przekształcania danych osobowych w sposób uniemożliwiający identyfikację konkretnej osoby. Pozwala to na trwałe usunięcie powiązania między informacjami a podmiotami, których one dotyczą. W rezultacie dane uzyskane i przechowywane w firmie nie są już uważane za dane osobowe.

Stosując anonimizację, każda organizacja zapewnia bezpieczeństwo danych, którymi zarządza. W ten sposób spełnia wymogi RODO i unika konieczności uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zanonimizowane informacje mogą być również wykorzystywane do celów innych niż pierwotnie zakładane. Forma ta pozwala również na przechowywanie danych przez nieograniczony czas i eksportowanie ich za granicę.

Techniki anonimizacji danych

Do anonimizacji danych można wykorzystać różne techniki. Każda z nich modyfikuje dane w inny sposób. Ich różnorodność możliwych opcji sprawia, że wybór odpowiedniej metody powinien zależeć od specyfiki danej sytuacji - na przykład od branży, w której działa firma lub rodzaju informacji, którymi zarządza. Niektóre techniki mogą być stosowane łącznie.

Do najważniejszych technik anonimizacji danych należą:

  • Randomizacja - jest to losowy rozkład danych w celu wyeliminowania ścisłego powiązania informacji z konkretnymi osobami. Metoda ta wykorzystuje dodatkowo zakłócenia (np. modyfikację wartości o kilka punktów) oraz permutację, czyli tasowanie wartości atrybutów w tabelach.
  • Generalizacja - to celowe zmniejszenie precyzji danych (np. poprzez zamianę konkretnej wartości na przedział wektorowy).
  • Tłumienie atrybutów - ta technika usuwa całą partię danych w zestawie.
  • Tłumienie rejestru - w tym przypadku usuwany jest cały rejestr w zestawie danych. Technika ta wpływa na wiele zmiennych jednocześnie.
  • Maskowanie znaków - polega na zmianie znaków wartości, np. poprzez użycie stałego symbolu.
  • Pseudonimizacja - polega na zmianie prawdziwych wartości na fikcyjne. Metoda ta jest podobna do szyfrowania danych, które wymagają bezpiecznego przechowywania oryginalnych wartości do ponownego odczytania.
  • Perturbacja danych - technika ta polega na zastępowaniu rzeczywistych danych wartościami przybliżonymi.
  • Syntetyzowanie - jest to technika używana głównie do generowania syntetycznych zbiorów danych niezwiązanych bezpośrednio z rzeczywistym zbiorem danych.
  • Agregacja danych - jest to konwersja listy zmiennych na wartości zagregowane.

Jak anonimizować dane w organizacji

Anonimizacja danych przynosi wiele korzyści firmom, które stosują odpowiednie techniki. Warto jednak zauważyć, że proces ten wiąże się również z różnymi komplikacjami. Przykładowo, trudno jest wykorzystać zanonimizowane dane w działaniach marketingowych czy personalizować produkt lub usługę. Informacje przechowywane przez firmę stają się w pewnym stopniu bezużyteczne. Przed podjęciem decyzji o anonimizacji konkretnego zbioru danych warto upewnić się, że dane, które chcemy zanonimizować nie mają szczególnej wartości dla naszej organizacji.

Najlepiej anonimizować dane, które mają być udostępniane osobom trzecim lub przechowywane wyłącznie w celach archiwizacyjnych. W tym celu można wykorzystać różne narzędzia, takie jak na przykład Gallio . Nasze narzędzie umożliwia anonimizację obrazów i filmów w szybki i wygodny sposób. Przeczytaj więcej o automatycznej anonimizacji wideo i obrazów na naszym blogu.