O projekcie Gallio

Spółka Trasee Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Gallio” na podstawie Umowy o Wsparcie zawartej w dniu 9 maja 2022 roku z Tech - Impact Fund Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Tech - Impact Fund Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ASI Sp. k. z siedzibą w Krakowie oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo- rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept - Bridge Alfa.


Celem projektu jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w obszarze rozwoju oprogramowania do anonimizacji Gallio ze szczególnym uwzględnieniem metod uczenia maszynowego oraz opracowanie aplikacji do selektywnej anonimizacji.


Wartość projektu: 1 100 000,00 PLN. Wysokość dofinansowania projektu z UE: 880 000,00 PLN.

UE Logos

Masz jakieś pytania?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI