Mapowanie wnętrz i wycieczki wirtualne: równoważenie prywatności i technologii

Jakub Tazbir
15.04.2024

I. Wstęp

We współczesnym cyfrowym świecie rozwój mapowania wnętrz i wirtualnych wycieczek stał się popularny w różnych branżach. Ta funkcja nie tylko poprawiła wygodę użytkownika, ale stała się także cennym narzędziem dla firm. Umożliwiając potencjalnym klientom eksplorację ich przestrzeni online, firmy mogą stworzyć bardziej przejrzyste i wciągające doświadczenia klientów.

Ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych (RODO) i brytyjskie RODO , które jest bliźniaczą wersją RODO dla Wielkiej Brytanii, przyniosły znaczące zmiany w sposobie, w jaki organizacje przetwarzają dane osobowe. Dotyczy to również mapowania pomieszczeń i wycieczek wirtualnych – tematom, które omówimy w tym artykule.

Zachęcamy do zapoznania się z innymi kwestiami dotyczącymi prywatności na naszej stronie internetowej – Blog | Galio .

 

II. Rozmycie twarzy podczas mapowania pomieszczeń i wirtualnych wycieczek

Mapowanie wnętrz i wirtualne wycieczki można wykorzystać na przykład w:

•      Hotele: podróżni mogą przeglądać swoje miejsca zakwaterowania, pokoje , lobby i udogodnienia.

•      Muzea i galerie: miłośnicy sztuki z całego świata mogą oglądać wystawy i dzieła sztuki, nawet jeśli nie mogą odwiedzić ich osobiście.

•      Restauracje i kawiarnie: potencjalni goście mogą sprawdzić atmosferę i układ miejsc, pomagając im zdecydować, czy jest to odpowiednie miejsce na kolejny posiłek.

•      Sklepy: przed dokonaniem zakupu Klienci mogą odbyć wirtualny spacer po sklepie, zapoznać się z oferowanymi produktami oraz układem sklepu.

•      Szkoły/Uniwersytety: uczniowie i rodzice mogą odwiedzać szkoły i uniwersytety, przeglądać sale lekcyjne, biblioteki i inne obiekty.

•      Instytucje publiczne: odwiedzający mogą łatwo zlokalizować odpowiedni pokój.

•      Centra fitness: osoby zainteresowane zapisaniem się na siłownię mogą sprawdzić sprzęt i przestrzeń przed zapisaniem się.

Zwykle mapowane miejsca są ogólnodostępne i odwiedzane przez wiele osób, dlatego w trakcie mapowania rejestrowane są również osoby, które w danym miejscu przebywają (nie zawsze jest możliwe zamknięcie obiektu na potrzeby mapowania, a czasem nie jest to pożądane z różnych powodów) powodów).

W miarę stosowania tych technologii pojawiają się problemy związane z prywatnością i ochroną danych. Jedną z kluczowych metod ochrony prywatności osób jest zamazywanie twarzy – wyrafinowana technika zaprojektowana w celu zrównoważenia korzyści płynących z mapowania wnętrz i wirtualnych wycieczek z potrzebą ochrony prywatności. Rozmycie twarzy to technika edycji wizualnej polegająca na ukrywaniu twarzy i innych cech, które są celowo ukryte lub zmienione w sposób uniemożliwiający rozpoznanie osoby. Skuteczne rozmycie twarzy polega na wykorzystaniu zaawansowanych algorytmów do wykrywania i ukrywania rysów twarzy na nagraniu. Proces rozmycia powinien być dokładny i spójny, zapewniając zasłonięcie twarzy w całym materiale. Po wykryciu twarzy algorytmy oparte na sztucznej inteligencji automatycznie ją rozmywają.

 

III. RODO i mapowanie pomieszczeń: poruszanie się po przepisach dotyczących prywatności

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) zapewnia kompleksowe ramy regulujące ochronę danych w Unii Europejskiej (i oczywiście brytyjskie RODO w Wielkiej Brytanii). Ma to istotny wpływ na podmioty zajmujące się działalnością związaną z mapowaniem wnętrz. Organizacje muszą dostosować swoje praktyki do rygorystycznych wymogów RODO i RODO Wielkiej Brytanii, zapewniając, że przetwarzanie danych osobowych na potrzeby mapowania wnętrz i wirtualnych wycieczek odbywa się zgodnie z prawem. Niezastosowanie się do tych wymogów może skutkować surowymi karami i możliwością odszkodowania dla osób, których dane dotyczą (tj. osób, których dane osobowe, czyli innymi słowy obrazy umożliwiające ich identyfikację, są przetwarzane).

Dane osobowe w RODO/RODO w Wielkiej Brytanii definiuje się jako wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoba, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających jej fizyczną, fizjologiczną, tożsamość genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tej osoby fizycznej. Definicja jest otwarta, nasza twarz jest najbardziej podstawowym i najbardziej widocznym elementem naszej tożsamości, dlatego też uchwycenie twarzy jest traktowane jako dane osobowe.

istnieje 6 podstaw prawnych stanowiących podstawę przetwarzania danych (bez spełnienia przynajmniej jednej z nich przetwarzanie danych osobowych jest niedopuszczalne). Jeśli chodzi o przetwarzanie twarzy przypadkowych osób na potrzeby mapowania pomieszczeń i wycieczek wirtualnych, trudno polegać na czymkolwiek innym niż na zgodzie (mało prawdopodobne jest wystąpienie uzasadnionego interesu, gdyż należy sprawdzić, czy interesy oraz podstawowe prawa i wolności osoby dana osoba ma pierwszeństwo przed zidentyfikowanymi uzasadnionymi interesami). W takim przypadku potrzebna byłaby zgoda osoby, której dane dotyczą, na wykorzystanie jej wizerunku twarzy, ale zgoda na mocy RODO obwarowana jest wieloma warunkami. Zgoda powinna być wyrażona w drodze wyraźnego aktu potwierdzającego, stanowiącego dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą, na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych, np. poprzez oświadczenie pisemne, w tym drogą elektroniczną, lub oświadczenie ustne. Niemożliwe jest zatem skuteczne zebranie zgody od osób, które zostały nagrane, a ich twarze wykorzystywane są w Indoor Mappingu i Wirtualnych wycieczkach. W związku z tym, ponieważ twarz jest danymi osobowymi, możemy albo zastosować wszystkie przepisy dotyczące danych osobowych, albo spróbować zmienić materiał tak, aby nie zawierał danych osobowych.

 

IV. Ochrona tożsamości: techniki anonimizacji w przypadku mapowania pomieszczeń i wycieczek wirtualnych

W polu mapowania wnętrz, gdzie zapisywane są szczegóły przestrzeni fizycznych na wypadek zauważenia przypadkowych osób, należy uwzględnić kwestie prywatności. Zamazanie twarzy okazuje się idealnym rozwiązaniem w przypadkach, gdy nagrane zostały już przypadkowe osoby, a nagranie wymaga wykorzystania, niezależnie od celu, w jakim ma być użyte.

Motyw 26 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) zasady ochrony danych nie powinny mieć zastosowania do informacji zanonimizowanych, tj. informacji, które nie dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, ani do danych osobowych zanonimizowanych w sposób uniemożliwiający identyfikację osób, których dane dotyczą w ogóle lub nie można ich już zidentyfikować. W pełni „zanonimizowane” dane nie spełniają kryteriów kwalifikujących się jako dane osobowe i w związku z tym nie podlegają tym samym ograniczeniom dotyczącym przetwarzania danych osobowych na mocy RODO / RODO Wielkiej Brytanii. Dane można uznać za „zanonimizowane”, gdy nie można już zidentyfikować poszczególnych osób. Techniki anonimizacji mogą wykraczać poza rysy twarzy i obejmować różne elementy, takie jak ubiór, cechy charakterystyczne lub unikalne konfiguracje.

Techniki anonimizacji w mapowaniu wnętrz i wirtualnych wycieczkach służą kompleksowej ochronie tożsamości. Anonimizacja stanowi kluczowy proces w ochronie danych, zapewniający nieodwracalną transformację danych osobowych poszczególnych osób, uniemożliwiającą identyfikację konkretnych osób.

Dlatego jeśli korzystasz z systemu umożliwiającego mapowanie pomieszczeń i wirtualne wycieczki i uchwycisz twarz danej osoby, musisz mieć odpowiednie narzędzia, aby nią zarządzać. Środki anonimizacji umożliwiają łatwe przestrzeganie przepisów RODO i RODO Wielkiej Brytanii.

 

V. Równowaga między prywatnością a technologią: najlepsze praktyki dotyczące mapowania pomieszczeń i wycieczek wirtualnych

Aby osiągnąć równowagę pomiędzy prywatnością a efektywnym wykorzystaniem technologii w mapowaniu wnętrz i wirtualnych wycieczkach, wymagane jest kompleksowe podejście, które uwzględnia kwestie technologiczne, prawne i etyczne. Tworząc mapy pomieszczeń i wycieczki wirtualne, najlepiej unikać nagrywania innych osób, jednak z różnych powodów nie zawsze jest to możliwe. Najprostszym i najbardziej przejrzystym sposobem na efektywne wykorzystanie wszystkich zalet digitalizacji budynków jest anonimizacja danych osobowych poprzez zamazanie twarzy.

 

Gallio dostarcza Ci unikalne rozwiązanie do ochrony prywatności oparte na sztucznej inteligencji. Algorytmy rozmywają twarze, czyniąc je praktycznie niemożliwymi do rozpoznania, pozostawiając jednocześnie nienaruszoną jakość obrazu. Nasze profesjonalne narzędzia odpowiadają potrzebom firm transportowych lub zajmujących się monitoringiem, pozwalając im zastosować skuteczne rozwiązanie zapewniające zgodność z RODO i najlepszymi praktykami.

Bezpłatną wersję demonstracyjną Gallio.pro można pobrać TUTAJ .