Dzielenie się: czy przedszkola dzielą się zbyt dużą częścią życia Twojego dziecka?

Łukasz Bonczol
11.05.2023
Sharenting, termin powstały z połączenia dzielenia się i rodzicielstwa, odnosi się do zjawiska, w którym rodzice i opiekunowie, w tym przedszkola, udostępniają zbyt wiele informacji o swoich dzieciach w Internecie, zwłaszcza na platformach mediów społecznościowych. Choć rodzice często dzielą się osiągnięciami dziecka, niezapomnianymi chwilami lub uroczymi wybrykami, nadmierne dzielenie się nimi może mieć poważne konsekwencje. W tym artykule szczegółowo przyjrzymy się, w jaki sposób przedszkola mogą przyczynić się do dzielenia się treściami, oraz przyjrzymy się rosnącym obawom dotyczącym bezpieczeństwa wizerunku przedszkolaków w mediach społecznościowych.

Powstanie dzielenia się

Era cyfrowa przyniosła niezliczone zmiany w sposobie, w jaki dzielimy się życiem z innymi. Udostępnianie zdjęć i aktualizacji na platformach mediów społecznościowych jest teraz integralną częścią naszych codziennych zajęć. Dla rodziców i opiekunów to naturalne, że chcą dzielić cenne chwile swojego dziecka z przyjaciółmi i rodziną. Może to jednak czasami prowadzić do nadmiernego dzielenia się lub dzielenia się, co stało się tematem niepokojącym w ostatnich latach.

We Francji prezydent Emmanuel Macron wprowadził ustawę mającą na celu ochronę dzieci przed nadmiernym dzieleniem się przez rodziców, uznając potencjalne ryzyko związane z dzieleniem się majątkiem. Ważne jest, aby zrozumieć, że sharenting nie ogranicza się do rodziców, ale obejmuje także przedszkola i inne instytucje edukacyjne, które mogą nieświadomie przyczynić się do problemu.

Przedszkola i dzielenie się

Przedszkola często udostępniają rodzicom zdjęcia i aktualizacje dotyczące działań, wydarzeń i osiągnięć dzieci za pośrednictwem mediów społecznościowych lub innych platform internetowych. Chociaż te aktualizacje mogą pomóc rodzicom poczuć większą więź z codziennym życiem ich dziecka, mogą również przypadkowo przyczynić się do udostępniania. Rodzi to obawy dotyczące prywatności zdjęć w przedszkolu, a także potencjalne ryzyko ujawnienia danych osobowych i działań dzieci.

Przykładem z życia wziętym jest przedszkole, które zamieściło na swojej stronie na Facebooku zdjęcia dzieci zaangażowanych w różne zajęcia. Chociaż zamierzeniem było podzielenie się osiągnięciami i doświadczeniami dzieci z rodzicami, zdjęcia były dostępne dla znacznie szerszej publiczności, co budziło obawy dotyczące prywatności.

Eksperci zalecają przestrzeganie najlepszych praktyk w zakresie fotografii szkolnej, aby zminimalizować ryzyko związane z udostępnianiem. Niektóre z tych najlepszych praktyk obejmują uzyskiwanie zgody rodziców na udostępnianie zdjęć, wdrażanie technik bezpiecznego fotografowania dzieci oraz, w razie potrzeby, stosowanie szkolnych praktyk zamazywania zdjęć.

Debata: Zamazane zdjęcia dzieci – konieczność czy przesadna reakcja?

W miarę jak kwestia udostępniania zyskuje coraz większą uwagę, narasta debata na temat wykorzystywania rozmazanych zdjęć dzieci. Niektórzy twierdzą, że zamazywanie twarzy dzieci na zdjęciach to niezbędny krok w celu ochrony ich prywatności i bezpieczeństwa, inni uważają, że to przesadna reakcja.

Używanie rozmytych zdjęć dzieci może uniemożliwić identyfikację dzieci na udostępnianych zdjęciach, co utrudni potencjalnym drapieżnikom ich wyśledzenie. Z drugiej strony niektórzy uważają, że zamazanie twarzy dzieci odbiera radość i istotę dzielenia się wyjątkowymi chwilami. Twierdzą, że istnieją alternatywne rozwiązania chroniące prywatność dzieci, takie jak anonimizacja obrazów w narzędziach dla dzieci i przestrzeganie wytycznych rodziców dotyczących zamazywania obrazów.

Narzędzia do zamazywania zdjęć w wieku przedszkolnym

Dostępnych jest wiele narzędzi do zamazywania zdjęć w wieku przedszkolnym, które pomagają anonimizować zdjęcia dzieci i zachować prywatność. Narzędzia te mogą automatycznie wykrywać i zamazywać twarze, dzięki czemu udostępniane zdjęcia nie ujawniają w sposób niezamierzony tożsamości dzieci. Niektóre popularne narzędzia obejmują:

 • KidsPriv: Oprogramowanie do anonimizacji obrazu dedykowane przedszkolom, żłobkom, przedszkolom i szkołom. KidsPriv oferuje przyjazny interfejs użytkownika i niezawodne rozwiązanie chroniące prywatność dzieci na udostępnianych zdjęciach.
 • ImageBlur: to narzędzie internetowe umożliwia użytkownikom przesyłanie obrazów i selektywne zamazywanie twarzy lub innych wrażliwych obszarów, zapewniając ochronę tożsamości dzieci.
 • FacePixelizer: proste w obsłudze narzędzie, które automatycznie wykrywa twarze na przesłanych obrazach i stosuje pikselizację lub rozmycie w celu zachowania prywatności.

Korzystając z tych narzędzi, przedszkola mogą przyjąć proaktywne podejście do rozwiązywania problemów związanych z prywatnością na zdjęciach w przedszkolu i przyczynić się do zapewnienia dzieciom bezpieczniejszego środowiska internetowego.

Wytyczne dla rodziców dotyczące zamazywania obrazu i zgody

Dzieci są szczególnie narażone na porwania cyfrowe, ponieważ ich dane osobowe są często łatwo dostępne w Internecie. Wielu rodziców, nie zdając sobie sprawy z ryzyka, udostępnia zdjęcia i dane osobowe swoich dzieci na platformach mediów społecznościowych. Ułatwia to porywaczom cyfrowym znalezienie i wykorzystanie tych informacji, wykorzystanie ich do tworzenia fałszywych profili i angażowania się w szkodliwe działania.

Czym jest porwanie w mediach społecznościowych?

Aby rozwiązać problem udostępniania, przedszkola muszą ustalić wytyczne dla rodziców dotyczące zamazywania zdjęć i uzyskać zgodę rodziców na zdjęcia udostępniane w mediach społecznościowych lub innych platformach internetowych. Niektóre sugerowane wytyczne obejmują:

 • Uzyskanie pisemnej zgody rodziców przed udostępnieniem w Internecie jakichkolwiek zdjęć lub filmów przedstawiających ich dzieci.
 • Zapewnienie rodzicom możliwości zażądania zamazania lub anonimizacji twarzy dziecka na udostępnianych zdjęciach.
 • Informowanie rodziców o potencjalnych zagrożeniach związanych z udostępnianiem zdjęć i oferowanie wskazówek, jak bezpiecznie udostępniać zdjęcia ich dziecka.

Wdrażając te wytyczne, przedszkola mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia zdjęć dzieci w mediach społecznościowych i zachęcać do odpowiedzialnego dzielenia się nimi.

Bezpieczeństwo dzieci w Internecie: edukacja rodziców i moich dzieci

Aby jeszcze bardziej promować bezpieczeństwo zdjęć dzieci w Internecie, niezwykle ważne jest edukowanie zarówno rodziców, jak i personelu przedszkola na temat potencjalnych zagrożeń i najlepszych praktyk związanych z udostępnianiem zdjęć dzieci w Internecie. Zapewniając zasoby i sesje szkoleniowe, przedszkola mogą umożliwić rodzicom i pracownikom podejmowanie świadomych decyzji dotyczących udostępniania zdjęć oraz utrzymywania bezpieczeństwa przedszkola w mediach społecznościowych i przedszkola w mediach społecznościowych.

Niektóre z zalecanych zasobów obejmują wpis na blogu Szwedzkiego Centrum Medycznego zawierający wskazówki, jak unikać udostępniania plików, oraz artykuł Instytutu Zarządzania Tożsamością na temat zagrożeń i najlepszych praktyk związanych z udostępnianiem plików.

Argumenty za KidsPriv: Równowaga między prywatnością a przystępnością cenową

Podsumowując, w obliczu rosnącego problemu udostępniania, warto rozważyć zastosowanie oprogramowania do anonimizacji obrazu KidsPriv w przedszkolach, żłobkach, przedszkolach i szkołach. To oprogramowanie oferuje niezawodne i przyjazne dla użytkownika rozwiązanie, które zapewnia dzieciom prywatność na udostępnianych zdjęciach, nie umniejszając przy tym radości z rejestrowania i udostępniania ich wyjątkowych chwil.

Biorąc pod uwagę stosunkowo niski koszt i korzyści związane z bezpieczeństwem, jakie zapewnia prywatność dzieci, KidsPriv przedstawia praktyczne rozwiązanie pozwalające rozwiązać problemy związane z udostępnianiem, zachowując jednocześnie równowagę między potrzebą udostępniania a odpowiedzialnością za ochronę prywatności dzieci w Internecie.

Rozumiejąc potencjalne ryzyko związane z udostępnianiem zdjęć, wdrażając najlepsze praktyki w zakresie udostępniania zdjęć dzieci i wykorzystując narzędzia do anonimizacji zdjęć, takie jak KidsPriv, przedszkola mogą odegrać kluczową rolę w ochronie prywatności dzieci i promowaniu praktyk odpowiedzialnego udostępniania w epoce cyfrowej.

Podejście oparte na współpracy: rodzice, przedszkola i platformy internetowe

Aby skutecznie rozwiązać problemy związane z udostępnianiem, konieczne jest przyjęcie podejścia opartego na współpracy, obejmującego rodziców, przedszkola i platformy internetowe. Ta współpraca może pomóc w stworzeniu bezpieczniejszego środowiska dla zdjęć dzieci i danych osobowych w Internecie.

Zaangażowanie rodziców

Rodzice odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu prywatności dziecka w Internecie. Muszą zdawać sobie sprawę z potencjalnych zagrożeń związanych z udostępnianiem danych i podejmować kroki w celu ochrony danych osobowych swojego dziecka. Dzięki informacjom i aktywnemu zaangażowaniu rodzice mogą:

 • Podejmuj świadome decyzje dotyczące tego, czym się udostępnisz, a co zachowasz dla siebie.
 • Monitoruj platformy internetowe, z których korzysta przedszkole ich dziecka i upewnij się, że przestrzegają najlepszych praktyk w zakresie udostępniania zdjęć dzieci.
 • Edukuj swoje dzieci na temat bezpieczeństwa i prywatności w Internecie.

Przedszkola: wspieranie kultury prywatności

Przedszkola mogą promować kulturę prywatności, wdrażając najlepsze praktyki w zakresie udostępniania zdjęć dzieci oraz zapewniając edukację i zasoby rodzicom i pracownikom. Niektóre działania, jakie mogą podjąć przedszkola, obejmują:

 • Ustanowienie jasnych zasad udostępniania zdjęć dzieci i uzyskiwania zgody rodziców.
 • Szkolenie personelu w zakresie znaczenia prywatności i potencjalnych zagrożeń związanych z udostępnianiem.
 • Korzystanie z narzędzi do anonimizacji zdjęć, takich jak KidsPriv, w celu ochrony prywatności dzieci na udostępnianych zdjęciach.

Platformy internetowe: wdrażanie praktyk bezpieczniejszego udostępniania

Platformy internetowe, takie jak portale społecznościowe, również mają obowiązek zapewniać ochronę prywatności dzieci. Mogą wdrożyć bezpieczniejsze praktyki udostępniania poprzez:

 • Oferuje narzędzia i ustawienia, które pozwalają użytkownikom kontrolować widoczność i udostępnianie ich zdjęć.
 • Zapewnianie zasobów i edukacja na temat zagrożeń związanych z prywatnością i współdzieleniem się nimi.
 • Opracowywanie funkcji, które automatycznie wykrywają i anonimizują twarze dzieci na udostępnianych zdjęciach.

Współpracując, rodzice, przedszkola i platformy internetowe mogą stworzyć bezpieczniejsze środowisko online dla dzieci i zmniejszyć ryzyko związane z udostępnianiem.

Końcowe przemyślenia

Udostępnianie to złożona kwestia, która wymaga zrównoważonego podejścia w celu zapewnienia ochrony prywatności dzieci, a jednocześnie umożliwienia rodzicom i przedszkolom dzielenia się niezapomnianymi chwilami. Mając świadomość potencjalnych zagrożeń, wdrażając najlepsze praktyki i korzystając z narzędzi takich jak KidsPriv, wszyscy interesariusze mogą przyczynić się do stworzenia bezpieczniejszej i bardziej odpowiedzialnej kultury udostępniania treści w Internecie.

Odpowiedzialne korzystanie z technologii: przyszłość dzielenia się chwilami z dziećmi

Ponieważ technologia stale się rozwija, a platformy mediów społecznościowych stają się coraz bardziej zakorzenione w naszym codziennym życiu, niezwykle ważne jest, aby dostosować się i odpowiedzialnie przyjąć te zmiany. Przyszłość dzielenia się chwilami z dziećmi w Internecie będzie wymagała wykorzystania nowych technologii i narzędzi, aby zapewnić im bezpieczeństwo i prywatność, zachowując jednocześnie radość i wartość płynącą z dzielenia się tymi wyjątkowymi chwilami.

Odpowiedzialne korzystanie z technologii: przyszłość dzielenia się chwilami z dziećmi

W nadchodzących latach możemy spodziewać się postępu w narzędziach do anonimizacji i prywatności, oferując jeszcze bardziej wyrafinowane i przyjazne dla użytkownika rozwiązania w zakresie ochrony tożsamości dzieci na udostępnianych zdjęciach. Narzędzia te mogą obejmować:

 • Zaawansowana technologia rozpoznawania twarzy, która może automatycznie zamazywać lub anonimizować twarze dzieci na zdjęciach i filmach.
 • Konfigurowalne ustawienia prywatności, które umożliwiają rodzicom i przedszkolom skuteczniejszą kontrolę widoczności i udostępniania zdjęć ich dzieci.
 • Integracja narzędzi anonimizacyjnych z popularnymi platformami społecznościowymi, ułatwiająca użytkownikom ochronę prywatności dzieci podczas udostępniania zdjęć.

Tworzenie nowej kultury odpowiedzialnego dzielenia się

Aby zapewnić bezpieczeństwo i prywatność dzieci w epoce cyfrowej, konieczne jest stworzenie nowej kultury odpowiedzialnego dzielenia się. Kultura ta będzie obejmować:

 • Większa świadomość potencjalnych zagrożeń związanych z dzieleniem się treściami oraz znaczenia ochrony prywatności dzieci.
 • Opracowanie nowych wytycznych i najlepszych praktyk w zakresie udostępniania zdjęć dzieci, zarówno w domu, jak i w placówkach edukacyjnych.
 • Stała współpraca między rodzicami, przedszkolami i platformami internetowymi w celu stworzenia bezpieczniejszego środowiska online dla dzieci.

Wzmacnianie pozycji dzieci poprzez edukację

Ponieważ dzieci dorastają w świecie, w którym udostępnianie zdjęć i danych osobowych w Internecie jest normą, niezwykle ważne jest edukowanie ich na temat bezpieczeństwa i prywatności w Internecie. Zapewniając dzieciom wiedzę i narzędzia do ochrony ich prywatności, mogą stać się aktywnymi uczestnikami środowiska internetowego dla siebie i swoich rówieśników. Edukacja ta może obejmować:

 • Nauczanie dzieci o znaczeniu prywatności i potencjalnych zagrożeniach związanych z udostępnianiem danych osobowych w Internecie.
 • Poinstruowanie dzieci, jak skutecznie korzystać z ustawień prywatności na platformach mediów społecznościowych i innych narzędziach internetowych.
 • Zachęcanie dzieci do krytycznego myślenia o tym, co udostępniają w Internecie i do podejmowania świadomych decyzji dotyczących ich śladu cyfrowego.

Rola rządu i ustawodawstwa

Rządy mają również do odegrania rolę w rozwiązywaniu problemów dotyczących dzielenia się treściami i ochronie prywatności dzieci w Internecie. Może to obejmować:

 • Uchwalenie przepisów chroniących prywatność dzieci i regulujących udostępnianie ich zdjęć i danych osobowych przez rodziców, przedszkola i platformy internetowe.
 • Opracowanie wytycznych i najlepszych praktyk, którymi instytucje edukacyjne powinny się kierować przy udostępnianiu zdjęć dzieci w Internecie.
 • Zapewnianie zasobów i wsparcia, aby pomóc rodzicom, przedszkolom i platformom internetowym we wdrażaniu praktyk odpowiedzialnego dzielenia się.

Jak widać po ustawie wprowadzonej przez prezydenta Emmanuela Macrona we Francji, rządy na całym świecie mogą podjąć inicjatywę w celu ochrony prywatności dzieci i stworzenia bezpieczniejszego środowiska online.

Odpowiedzialne podejście do cyfrowej przyszłości

Podsumowując, kwestia udostępniania zdjęć dzieci w Internecie jest złożonym i ewoluującym wyzwaniem. Wkraczając w cyfrową przyszłość, niezwykle ważne jest znalezienie równowagi między radością dzielenia się chwilami z dziećmi a odpowiedzialnością za ochronę ich prywatności i bezpieczeństwa. Współpracując, rodzice, przedszkola, platformy internetowe i rządy mogą stworzyć nową kulturę odpowiedzialnego dzielenia się, która w nadchodzących latach będzie sprzyjać bezpieczniejszemu środowisku online dla dzieci.