„Cyfrowe porwania”, „oszustwa związane z adopcją” i inne zagrożenia związane z udostępnianiem zdjęć w przedszkolu.

Łukasz Bonczol
25.04.2023
Porwania cyfrowe i oszustwa związane z adopcją stanowią poważny problem, dlatego przedszkola i żłobki powinny podjąć szczególne środki ostrożności, aby chronić cyfrową tożsamość swoich dzieci. Aby zminimalizować to ryzyko, powinni uzyskać pisemną zgodę, mieć rygorystyczne ustawienia prywatności i zwracać uwagę na udostępniane treści. Przedszkola i żłobki powinny monitorować swoją obecność w Internecie, aby chronić swoje dzieci przed porwaniami cyfrowymi.

Cyfrowe porwanie

Termin ten ukuto, aby opisać sytuację, w której obcy ludzie kradną zdjęcia dzieci z profili w mediach społecznościowych i tworzą fałszywe konta, podając się za rodzica lub opiekuna dziecka. W niektórych przypadkach zdjęcia te służyły do ​​napędzania scenariuszy odgrywania ról lub po prostu do zdobywania uwagi i współczucia innych.

Sprawą, która przykuła uwagę, była historia April, matki, która znalazła zdjęcia swojego dziecka na Instagramie nieznajomego. Nieznajomy stworzył dla dziecka całe fikcyjne życie, posuwając się nawet do nadania mu nowego imienia.

Oszustwa adopcyjne

W innym przypadku kobieta o imieniu Jess odkryła, że ​​jej zdjęcia wraz ze zdjęciami dziecka zostały wykorzystane w oszustwie adopcyjnym. Oszuści utworzyli fałszywy profil agencji adopcyjnej, wykorzystując zdjęcia Jess, twierdząc, że oddaje dziecko do adopcji.

Przykłady te pokazują, że kradzież tożsamości dzieci w związku ze zdjęciami w mediach społecznościowych stanowi poważny problem. Aby chronić tożsamość cyfrową swoich dzieci, należy zachować ostrożność podczas udostępniania treści w Internecie i dostosować ustawienia prywatności na platformach mediów społecznościowych.

Czy zdjęcia publikowane w mediach społecznościowych przez przedszkola i żłobki mogą być przyczyną porwań cyfrowych lub oszustw adopcyjnych?

Kiedy przedszkola i żłobki publikują zdjęcia w mediach społecznościowych, mogą nieumyślnie narazić dzieci na ryzyko porwań cyfrowych lub oszustw adopcyjnych. Aby zminimalizować to ryzyko, instytucje te muszą podjąć szczególne środki ostrożności.

Przede wszystkim powinni zawsze uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów przed opublikowaniem jakichkolwiek zdjęć swoich dzieci w mediach społecznościowych lub innych platformach internetowych. Udostępniając zdjęcia, należy unikać podawania jakichkolwiek szczegółów identyfikujących, takich jak imiona i nazwiska dzieci, nazwa szkoły lub informacje o lokalizacji.

Konta przedszkola lub żłobka w mediach społecznościowych powinny mieć rygorystyczne ustawienia prywatności, ograniczające dostęp do zdjęć i informacji wyłącznie do rodziców, opiekunów i pracowników. Należy wyłączyć funkcje geotagowania, a dane o lokalizacji należy usunąć ze zdjęć przed opublikowaniem ich w Internecie, aby zapobiec potencjalnemu niewłaściwemu wykorzystaniu.

Ponadto ważne jest, aby zwracać uwagę na udostępniane treści. Nie należy publikować zdjęć, które mogłyby być zawstydzające, drażliwe lub nieodpowiednie dla danych dzieci. Zarówno personel, jak i rodzice muszą zostać przeszkoleni w zakresie znaczenia prywatności i zagrożeń związanych z udostępnianiem zdjęć dzieci w Internecie. Należy ich zachęcać do stosowania najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa w Internecie.

Wreszcie instytucje powinny monitorować swoją obecność w Internecie, regularnie wyszukując w Internecie swoje nazwiska i zdjęcia, aby mieć pewność, że obrazy nie są wykorzystywane w niewłaściwy sposób. W przypadku wykrycia nieuprawnionego wykorzystania zdjęć należy zgłosić zdarzenie na platformie mediów społecznościowych, a treści usunąć.

Przyjmując te środki, przedszkola i żłobki mogą pomóc chronić prywatność i bezpieczeństwo dzieci znajdujących się pod ich opieką, zmniejszając ryzyko związane z udostępnianiem zdjęć dzieci w mediach społecznościowych.

Jak chronić swoje dziecko przed porwaniem cyfrowym

Porwania cyfrowe to niepokojące zjawisko, które zagraża prywatności i bezpieczeństwu dzieci. Aby chronić swoje dzieci przed porwaniem cyfrowym, rozważ podjęcie następujących kroków:

  1. Przejrzyj ustawienia prywatności: Upewnij się, że Twoje konta w mediach społecznościowych mają rygorystyczne ustawienia prywatności. Ogranicz dostęp do swoich zdjęć i danych osobowych tylko do bliskich przyjaciół i członków rodziny.
  2. Zastanów się, zanim opublikujesz post: zachowaj ostrożność w przypadku tego, co udostępniasz w Internecie, zwłaszcza zdjęć i danych osobowych swoich dzieci. Unikaj publikowania zdjęć ujawniających szkołę, zajęcia pozalekcyjne lub inne informacje umożliwiające identyfikację.
  3. Usuń geotagi: wyłącz funkcje geotagowania w swoim smartfonie i usuń dane o lokalizacji ze zdjęć przed opublikowaniem ich w Internecie. Uniemożliwia to obcym śledzenie lokalizacji Twojego dziecka.
  4. Użyj znaku wodnego: rozważ dodanie znaku wodnego do swoich zdjęć, co może utrudnić innym korzystanie z nich bez pozwolenia. Za pomocą aplikacji lub oprogramowania możesz łatwo dodać znak wodny do swoich zdjęć.
  5. Edukuj swoje dzieci: Ucz swoje dzieci o znaczeniu prywatności i ryzyku udostępniania danych osobowych w Internecie. Zachęć ich, aby zachowali ostrożność podczas korzystania z własnych kont w mediach społecznościowych i zwracali uwagę na informacje, którymi się dzielą.
  6. Monitoruj obecność swojego dziecka w Internecie: Regularnie wyszukuj w Internecie imię i nazwisko swojego dziecka oraz jego zdjęcia, aby mieć pewność, że jego informacje nie zostaną niewłaściwie wykorzystane. Możesz skonfigurować Alerty Google tak, aby powiadamiały Cię, gdy imię Twojego dziecka pojawi się w nowych wynikach wyszukiwania.
  7. Zgłoś niewłaściwe użycie: Jeśli zauważysz, że zdjęcia Twojego dziecka są wykorzystywane bez pozwolenia, zgłoś to na platformie mediów społecznościowych i poproś o usunięcie tych treści. Możesz także skontaktować się z władzami lokalnymi, jeśli uważasz, że tożsamość Twojego dziecka została skradziona lub jego bezpieczeństwo jest zagrożone.

Wykonując te kroki, możesz znacznie zmniejszyć ryzyko, że Twoje dziecko stanie się ofiarą porwania cyfrowego i pomóc chronić jego prywatność i bezpieczeństwo w Internecie.